ปกติ Hub จะเป็นเครือข่ายแบบ Ethernet 10BaseT,  Internet/Intranet server application development services,

www.cablethailand.com   
 สายเคเบิลเปลือย (Bare cable),  หรือ สาย UTP เป็นสายเส้นเล็กจำนวน 8 เส้น ตีเกลียวคู่ มีอยู่ 4 คู่ รูปแบบในการเข้าหัวต่อแบบ RJ-45 มีอยู่ 2 แบบด้วยกัน,  สายเคเบิล เพื่อ การสื่อสาร สายไฟ ประเภทต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง,  รูปแบบการเชื่อมต่อ หรือ LAN Topology จะเป็นแบบ Star การเชื่อมต่อแบบนี้จะใช้ฮับเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ,  Category 6 Keystone Jack,  ผลิตสายเคเบิ้ล,
 สายไฟส่วนขยาย (Extension cord),  Thin Coaxial ความยาวโดยรวมของสายทั้งหมดจากเครื่องต้นทางถึงเครื่องปลายทางต้องไม่เกิน 180 เมตร,  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,  สายไฟฟ้ามีสิ่งปิดแต่ไม่เป็นฉนวน (Covered but not insulated wire),  สาย COAXIAL BROADCAST VIDEO CABLES,  สายอิเลคทรอนิคส์, สายภายในอาคาร,
 Industrial products provider,
 สายไฟ (Power cord),  สายเคเบิลอาคาร (Building cable),
Home
New Products
Promotion
Product Search
  By ID
By Name / Keyword
Products
Control Cable Control Cable
Unshield
With Shield Foil
With Shield Foil + Braid
Communication Cable
Special Cable
Others
Network Cable Network Cable
Structured Cabling System
Fiber Optic Cabling System
Computer Cable
Cable Assemblies
Rack - Open Rack
Rack - Standard Rack
Rack - Wall Mount
Rack - Rack Accessories
Tools & Accessories
Building Cable Building Cable
Building and Audio
Fire Alarm
UTPCAT5E Cable
Coaxial Cable
Security/Alarm Cables
Tools & Accessories
Member Login
Catalog Request
Dealer List
Tech Support
About Us
  Company Profile
  Site References
  Channel Link Performance Guarantee
  Certificates
Contact Us
Links


Links

 
 RG-11 สาย COAXIAL 75 ohm 14 AWG,

 Adaptors / Baluns, ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


 

 สายไฟฟ้าใช้ความร้อน (Heating wire),
สำหรับ ท่านที่สนใจต้องการแคตตาล็อกสินค้า และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ บจก. เค.พี. เทรดดิ้ง กรุ๊ป
โทร 02-7352500 ทุกวันทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 -17.00 น.  และ วันเสาร์ 8.30 - 12.00 น
 Category 6 Patch Cord,
Web Links: 9apartment.com | Bangsaiagro.com | kpgroupthailand | stapana.net |
thaiedtechnology.com | pinnacle-mall | en.9apartment.com | mastercolour-paint.com | atresidence.com
 Cat.5e Terminated 110 Patch Cords,
Home | New Products | Promotion | Products | Tech Support | Dealer | About Us | Contact Us
Copyright ©  2003-2008 Cablethailand.com. All right reserved.
 สายเคเบิลใช้ความร้อน (Heating cable),  CCTV Coaxial Cable,